Ana Sayfa Asayiş Kuşçular, elektrik üretim merkezi oluyor

Kuşçular, elektrik üretim merkezi oluyor

89
0
Güneş Enerjisi Santralı’nın kurulacağı bölgenin uydu haritası

Urla, Kuşçular Mahallesi, 2043, 2044 parseller ile 2042 parselin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santralı) ” olarak belirlenmesine ilişkin NİP-24089 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, 3 Mayıs’ta askıdan indi.

Enerji Üretim Alanı’nın belirlendiği 1/5000’lik Nazım İmar Planı’nda, Kuşçular ile Demircili arasında kalan bölgede 9 ayrı şirket tarafından Güneş Enerjisi Üretim Alanı gerçekleştirmesi planlandı.

Üç parseli içeren alanda, 9 firma, 990 kW’yi geçmeyecek şekilde Güneş Panelleri aracılığıyla elektrik üretecek.

”İzmir İli Urla İlçesi, Kuşçular Mahallesi, 235 Ada, 2-3-4 Parsellere (Eski 2042-2043-2044 Parsellerde) Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santralı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı” adını taşıyan projenin yeri olarak şu bilgiler verildi:

”Planlama Alanı, İzmir İli Urla İlçesi, Kuşçular Köyü sınırları içerisinde, Meşekırı mevkiinde bulunmaktadır. Planlama sahası, Kuşçular Köyü’ne 5 km., Urla ilçesine 8,5 km., İzmir ili merkezine ise 47 km. mesafededir. Proje sahası, Yağcılar Köyü’ne 4,1 km., Kuşçular Köyü’ne 4.2 km., Demircili Köyü’ne ise 5.2 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Proje alanı Urla ilçesinin güneybatısında, Kuşçular köyünün güneyinde, Yağcılar köyünün Doğusunda ve Demircili köyünün Kuzeydoğusunda yer almaktadır.”

Proje Açıklama Raporu’nda; toplam kurulu gücünün 9X990 kW olacağı belirtilen santral sahasının 9 şirket tarafından kurulacağı ve şirketlerin de Atlas 1A Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Atlas 2B Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Atlas 4D Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Atlas 5E Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Atlas 6F Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş, Kavacık 1A Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş., Kavacık 2B Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş., Kavacık 4C Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. ve Anadolu Güneşi Elektrik Üretim A.Ş. olduğu belirtiliyor.

Açıklama Raporu’nda, ”Proje Sahası 3 parselden oluşmaktadır. Parseller tapuda İzmir ili Urla ilçesi, Kuşçular Köyü, Ukuf Mevkii 2042, 2043 ve 2044 numara ile kayıtlıdır. Kuşçular mahallesinde 22A çalışmaları yapılarak 2042 – 2043 ve 2044 parseller 235 Ada 2-3-4 parsel olmuştur. Tapular şahıs adına olup, proje sahibi şirketler tarafından kiralanmıştır” bilgileri de yer alıyor.

Planlama Çalışması başlığında ise ”Planlama alanında güneş enerji panelleri ile beraber idari bina, elektrik kontrol odası, trafo, bekçi kulübesi gibi tesis işleyişi için zorunlu yapı/bina yapılacaktır. Yapılaşma koşulları alt ölçekli planda belirlenecektir” deniliyor.

Urla Belediye Başkanlığı, BOTAŞ, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş., İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gediz Elektrik Dağıtım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Planlama Şube Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat Emlak Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğü’nün de santral sahasında oluşturulması gereken işlemlerle ilgili bilgi notları yer alıyor.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir