Urla Tarım Müdürlüğü'nden Türkiye'ye örnek proje | Urla Egemen Haber

logo


14 Mart 2017

Urla Tarım Müdürlüğü’nden Türkiye’ye örnek proje

Urla Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz

Urla Tarım Müdürlüğü, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir proje başlattı. İlçe Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz ve Tarım Müdürlüğü görevlilerinin hazırladığı proje, çevreye atılan zirai ilaç kutularının toplanması ve doğanın korunması ilkesini içeriyor.

Projeye göre; oluşturulan atık konteynerlerine atılacak her boş zirai ilaç şişesi karşılığında üreticiler dolu zirai ilaç şişesi alacak.

Tarım Müdürlüğü’nün bir başka projesi ise ”Her hafta bir mahallede buluşmak”… Bu projede de üreticilere çeşitli konularda bilgi aktarıp, sağlıklı bir üretim gerçekleştirilmesini sağlamak.

Tarım İlçe Müdürü İbrahim Yılmaz, projeyi şöyle anlattı:

”Çevrenin korunması ile doğal kaynakların yönetimi için halkın bilinçlendirilmesi ve bu sayede sürdürülebilir tarıma katkı sağlanması hedefindeki projenin amaçları;

Gübre ve pestisit formundaki tarımsal deşarjlar gibi yeterince ele alınmayan kirleticilere odaklanarak, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe dikkat çekilmesi.

Kuşçular Köyü gibi yoğun tarım yapılan yerleşimlerde tarımsal kirliliğin ekonomik ve çevresel sorunlarının kamuoyunda tartışılması.

Bölgedeki yerel otoritelerin katılımıyla, tarımsal faaliyetlerin kirletici unsurlarını azaltmaya yönelik çözüm önerileri ve uygulama yöntemlerin geliştirilmesi.

Yerel halkta özellikle gelecekte aile işletmeciliğini sürdürecek olan çocuk ve gençlerde toplumsal bilinç, çevresel duyarlılık ve sorumluluk duyguları artırılarak, sahiplenme ve katılımcılığın sağlanması.

Tarım kimyasalı üretici ve satıcı firmaların desteğinin sağlanması.

Tarım kimyasalı artık ve ambalaj atıklarının kirlilik etkilerinin azaltılması.

Kimyasal mücadele kapsamında kullanılan pestisitler, ürünleri zararlılara karşı korumakta ancak, hem çevresel etkiler meydana getirmekte hem de zararlılarla mücadelede kullanılan yararlı türleri olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanılan tarımsal ilaç miktarı Türkiye genelinde durağan bir seyir izlemesine rağmen, Urla’da artış eğilimindedir.

Urla tarım ve yerleşim atıklarından kaynaklanan kirlilikle mücadele konusunda bazı uygulayıcı tedbirler alınmaktadır. Tarımsal kirlilik unsurlarından pestisit ambalaj atıkları ve kalıntılarının, bilimsel ve teknik uygulamalarla bertaraf edilmemesi ise önemli bir eksikliktir.

Kuşçular, Bademler, Özbek, Demircili, Yağcılar, Gülbahçe, Balıklıova ve Zeytinalanı Mahallesi Muhtarlıklarında bu projeyi gerçekleştirmenin  amacı, toprak ve su kirliliğinin önlenmesi konusunda kamu bilincini artırıcı faaliyetler yapmayı hedeflemektedir.

Projenin ana hedef grubu yörede yüzyıllardır tarımla uğraşan yerel halktır. Urla’da ki kirlilikten olumsuz olarak en fazla etkilenen, topraktan aldığı ürünün kalitesi ve verimliliği düşen yerel halk, ya tarımı terk etmekte ya da yöreye uygun olmayan alternatif tarım modellerine yönelmektedir.

Proje faaliyetlerinden nihai yararlanıcılar ise;  Urla yerel halkı ve gelecekte tarımsal aile işletmeciliğini sürdürecek olan çocuk ve gençlerdir.

Urla’nın tamamında tarımsal kirlilik etkisi bulunmasına karşın, proje alanı olarak Urla ilçesine bağlı Kuşçular, Bademler, Özbek, Demircili, Yağcılar, Gülbahçe, Balıklıova ve Zeytinalanı mahalle halkı seçilmiştir. Bölgede yılda iki veya üç ürünün alındığı yoğun bir tarım uygulaması mevcuttur. Bir süre öncesine kadar ülkenin en kaliteli ve verimli Kesme Çiçek, sebze ve meyvesinin yetiştirildiği ova, artık eskisi kadar verimli değildir.

17/02/2017 Tarihinde Urla’da açılış Panelinde çok geniş katılımcı listesi ile Urla’nın Tarımsal Problemlerine çözümler aranıp, İzmir’de faaliyet gösteren Tarıma dayalı işletmeler ile Tarımsal İşletmelerde katılımcılar arasında olacağından Urla’da ürün çeşitliliği artırıldığı gibi Pazarlama sorunu da çözülmüş olabilecektir.

Boş Zirai İlaç kutularını getirene dolu zirai ilaç kutusu vermek

Öğrencilere Yönelik Çevre Zirai ilaçların Doğaya ve İnsana zararları konulu Eğitimleri Düzenlemek.”

İlçe Müdürü Yılmaz, öğrencilere konu hakkında bilgi vermek ve zirai ilaç kutularının doğaya verdiği tahribatı vurgulamak istediklerini de belirtirken, ”Öğrencilerimize, tişört, şapka, defter ve kalem de armağan ederek dikkatlerini bu noktaya toplayacağız” dedi.

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ