Ana Sayfa Genel Regayip Özkan Arslan yazdı; Bir ağaç çiz…

Regayip Özkan Arslan yazdı; Bir ağaç çiz…

247
0
Regayip Özkan Arslan
Regayip Özkan Arslan
Regayip Özkan Arslan

Ağaç resmi çocuğun hem yaşına hem sosyal yaşantısına hem de kazanımlarına göre farklılık göstermektedir. Çocuk çizdiği ağaçta kendisini yansıtır. Aslında sadece çocuk değil yetişkinlerde de ağaç resmi pek çok veri içerir.

Ağaç testi, Emile JUNKER’in ortaya koyduğu bir testtir. İsviçre’de Luceme Deneysel Psikoloji Enstitüsü’nde Karl KOCH geliştirip standartlaştırmıştır. Ağaç testi yansıtma tekniğine dayanmaktadır. Deneğe normal büyüklükte bir kağıt ve kurşun kalem verilir. Deneğe“Bir ağaç resmi çiz, ama bu bir çam ağacı olmasın” denilir. Çam ağacı simetrik kenarlarla resmedildiği için psikanalitik yoruma imkan vermediği bilinmektedir. Resim belli kurallara uyularak değerlendirilmektedir.  Değerlendirmede resimdeki ağacın gövdesine, dallarına, yapraklarına, meyvelerine, resmin sayfadaki yerine bakılarak yaptığı resim değerlendirilir. Bu ölçütler ve kurallar, öncesinde yapılan araştırmalara göre standartlaştırılmış yüzlerce içeriği kapsamaktadır.

Yapılan resimde başlıca çizimler şöyle değerlendirilmektedir.

  • Yukarıya doğru yükselen her şey düşünsel etkinliklere kanıt sayılır.
  • Aşağıya doğru inen her şey, bilinçaltı eğilimlere yönelişin, içgüdülerin ve duyguların egemen­liğinin birer işaretidir.
  • Kâğıdın ortasından geçen dikey çizginin solunda kalan her şey, geçmişle olan bağıntıyı, anılara ve çocukluk yıllarına verilen önemi, içedönüklüğü, kişiliğin olumsuz yönlerini belirtir.
  • Kâğıdın ortasından geçen dikey çizginin sağında kalan her şey, kişinin olumlu yönlerini, yeteneklerini, başarılarını, düşüncelerini, geleceğe yöne­lişini, umut ve isteklerini gösterir.
  • Ağacın gövde başlangıcının, ana gövdeye oranla geniş tutulması, kavrama ve öğrenmede yavaşlığa,
  • Ağaç gövdesini oluşturan çizgilerin, birbirlerine tam bir paralellikle yükselmesi itaatli ve uyumlu oluşa, eğitsel zorluklar yaşanmadığına,
  • Ağaç gövdesinin kesik kesik çizgi parçacıklarından oluşması, duygusal inceliğe, aşırı duyarlılı­ğa, duygusal kırılganlığa, bozuma uğratılmış olmaya,
  • Başlangıçtan uçlara doğru kalınlaşan dallar duygusal kabalığa, incelikten yoksun davranışa ka­nıt sayılmaktadır.

Yapılan resimde klişe, basmakalıp olmayan bir ağaç olması resmi yorumlama anlamında önemlidir. Diğer yandan bir yere bakılarak yapılan, kopya edilerek yapılan ağaç resimleri resmi yapanın kişiliğini yansıtamaz. Hedef, ağaç resminin her hangi bir objeyi örnek almadan, kişinin kendisine ait içten gelen eğilimle çizilen ağaçtır.

Ağacın gövdesi gücün, davranışın ve kendini ifadenin sembolüdür. Gövde eğer resimde sağlam görünüşlü çizilmiş ise uyumlu bir sosyal ve aile ortamını simgeler. Gövdenin büyüklüğü çocuğun yaşam enerjisini göstermektedir. Gövde kesikli çizgilerden oluşturulmuş ise bu onun duygusal açıdan kırık ve üzgün ol­duğunu belirtmektedir. Ağacın gövdesinde yaralar ve izler çizilmiş ise bu ergenliğe doğru bir travmayı gösterir.

Yapılan resimde ağacın boyu küçük, orantısız bir boyda veya sayfaya sığmayacak şekilde çizilmişse, çocuğun kendisini nasıl gördüğünü gösterir. Çok küçük ağaç yalnızlığı, sayfanın kenarında çizilmiş ise çocuktaki güvensizliği, tamamen sola dayalı bir ağaç çizilmiş ise annenin şefkatine güvenine ve korumasına ihtiyaç hisseden bir çocuğu gösterir. Sayfanın sağına doğru çizilen ağaç resmi ise güven duygusunu, çocuktaki iletişim olgunluğunu gösterir.

Çocuklar harekete eğilimli olduklarından gövde yapraklardan daha fazla yer kaplar. Yaprakların çocuğun hayal gücünü ve düşüncelerini ortaya koyduğu bilinmektedir. Yapraklar gövdeden ayrılmış olarak çizilmişse, çocuğun her istediğinin gerçekleşmeyeceğini anladığını, bildiğini gösterir.

Köklerin, bilinçdışının ifadesi olduğu belirtilmektedir. 8-10 yaşından önce çocuklar kökleri çizmez. Kökler bilinçaltı ile meşguliyeti gösterir. Anneye olan güveni ve ihtiyacı gösterdiği gibi köklerin çizimi yaşama nasıl tutunduğunun da bir göstergesidir.

Ağaç dibine doğru inceliyorsa, çocuğun daha fazla güvene ihtiyacı olduğunu, tam tersine ağaç dibine doğru genişliyorsa, çocuğun aile ve sosyal yaşama uyumlu olduğunu gösterir.

Çocuklarınızın resimlerine göre onların ihtiyaçlarının ne olduğunu, sevinç, endişe, güven, hayal kırıklığı gibi duygularını anlama şansına sahip olabiliriz. Onları tanıma ve anlama açısından bir rehber olarak görebiliriz. Çocuklarımızı bireysel yaklaşımlarımız ile cesaretlendirebilir, deneylere keşif ve icatlara yönlendirebiliriz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda ortamlar hazırlayabilir, çocuğun kendisini özgürce ifade edebilmesi için cesaretlendirebiliriz. Ancak daha önce de dediğim gibi, yukarıda aktardıklarım uzmanların araştırmalarına yönelik yayınlardan aktarılmış bilgilerdir. Bu yazıdan yola çıkarak çocuklarınızı yargılamaya lütfen kalkmayın sevgili ebeveynler. Her çocuk özeldir ve bizler uzman değiliz. Çocukların yaptığı resimleri değerlendirirken çocuğumuzun resim gelişimi açısından hangi gelişim düzeyinde olduğunu bilinmeli, çünkü bizi korkutan bir figür aslında onun yaşı gereği yapmasının normal olduğu bir şey olabilir diyor uzmanlar.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir